Değer Kaybı Talebinde Bulunmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Günümüzde araç sahipleri tarafından istenmeyen kazalar gerçekleşebiliyor. Bu kazalar araçlarda hasarlar ve yüksek derecede maddi kayıplar oluşturur. Bu hasar sonucunda araç sahipleri maddi kayıplara ve değer kaybı talebi işlemine neden olabiliyor. Ayrıca gerçekleşen bir kaza sonrası mağdur sadece araç sahibi değil kaza esnasında diğer hasara uğrayan araç sahipleri de olabiliyor. Bununla birlikte  meydana gelen kazalarda araçların sigortalı olması kaza sonrasında maddi kayıpların giderilmesi için çok önemlidir. Sigorta ile kaza sonrası araç sahiplerine teminatlar ve tanizmler sağlanır. Bu teminalat  araçların ve diğer hasarların piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için geçerli olacaktır. Özellikle araç sahipleri oluşan kazalar sonucunda maddi olarak araç değer kaybı talebi şartları  ve hasar bedeli almak için talepte bulunurlar.

Bu talebin niteliği değer kaybı talebi karşısında maddi olarak hasar bedeli sağlamadır. Aynı zaman da bu talep için kaza sonrası araç sahibinden istenen evraklar olacaktır. Bu    belirtilen evrakların temini hasar tespiti ve ödemesinde önemlidir. Ayrıca    hasarın özelliğine göre yapılacak tespitler de ekstra evraklar talep edilebilir.

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar hasar sonrası mutlaka bildirilmelidir. Bu evraklardan Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı  mutlaka talep edilir. Bu evrağın niteliği  kaza zaptı şeklindedir. Ayrıca evrağa ait tasdikli örneği veya tramer kaza tespit tutanağı hasar tespiti için önemlidir. Hasar tespiti sonrası maddi olarak teminat ödenmesi için  Hak sahibine ait banka hesap bilgileri talep edilir. Değer  kaybı talebi tazminatının ödenebilmesi için bazı şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar doğrultusunda ayrıca  gerekli görülmesi halinde   bilgi ve belgeler talep edilir. Bu evraklardan

Kaza sonrası oluşan hasarlar araca ve araç sahibine ait bir değer kaybıdır. Buna istinaden değer kaybı talebi   beyanı evraklar ile bildirilmelidir. Bu evraklardan en önemlisi  Hasar eksper raporu örneğidir. Rapor   ekspersiz işlem olması halinde onarım faturası örneği şeklinde olmalıdır. Zarar gören araç ruhsat fotokopisi de değer kaybı beyanında önemlidir.  Kazaya ait hasar tespitinde kesin kanıt olan hasar fotoğrafları beyanlarda önemlidir. Bu evrak aslında hasara ait tüm işlemlerin sağlanması için gereklidir.

Kaza yapan kişi ve araç tarafından yada kazadan mağdur olan kişinin t.c. kimlik numarası eğer şirket çalışanı aracı ise vergi levhası gereklidir.  Bazı durumlarda hasar için vekaleten başka bir kişi işlemleri takip edebilir. Bu gibi durumlarda eğer  takip edilme var ise yine bazı evraklar talep edilir. Bu evraklardan ilki vekaletname örneğidir. Ayrıca hasara ait  vekilin ıban bilgisi ve t.c. kimlik numarası bildirilmelidir. Değer  kaybı talebitalebinde bulunmak için istenen diğer evrak poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi talep edilir. 

Genel olarak 20.000 tl üzeri hasarlarda   ek olarak bazı evraklar talep edilir.  Gerçek kişilerde istenilen evraklar şunlardır; öncelikle değer kaybı talebi için Nüfus cüzdan fotokopisi kişilerden talep edilir. Bu evrak  üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan evrak şeklinde olmalıdır. Tüzel kişiliklerde istenen evraklar da şunlardır; öncelikle şirkete ait ticaret sicil gazetesi talep edilir. Sonrasında şirketin niteliğine ait  imza sirküleri istenir. Ayrıca vergi levhası ,faaaliyet belgesi de ibraz edilmesi gereken evraklardır. Ayrıca imza yetkilisi veya yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopileri talep edilir.

Değer Kaybı Nasıl Talep Edilebilir?

Kaza sonrası oluşan hasarlar için talep etme şekilleri vardır. Öncelikle değer kaynı araç sürücüsünden talep edilir. Ayrıca araç işletenden de talep sağlanabilir. Bunun yanında kusurlu olan tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortasına sahipse veya (trafik sigortası) kapsamında bağlı olduğu sigorta şirketi varsa burada değer kaybı talebi gerçekleştirilebilir.

Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

Oluşan kazalarda maddi kayıpları tanzim etmek adına araç değer kaybı talebinde bulunmak  için birtakım uygulanması gereken şartlar vardır. Değer kaybı beyanında bulunmak için Bu şartlardan ilk karşı tarafın %100 kusurlu olması gereklidir. Aynı zaman da değer kaybı talebinde bulunan kişinin %50 kusurlu olması  değer kaybı talebi ve beyanında zorunludur. Bunun yanında kaza süresinin 2 yılı geçmemiş olması yani zaman aşımına uğramamış olması gereklidir. Ayrıca aracını   kaza nedeniyle   hasarlı bölgenin   öncesinde  herhangi bir kaza nedeniyle onarılmamış olması gereklidir. Değer kaybı sadece  daha önce işlem görmemiş araçlar için geçerli olacaktır.

Araç değer kaybı talebi genel olarak  bir aracın   kaza sonrası gördüğü bakım ve onarım işlemleri de önemlidir. Oluşan kazalar sonrası araçların  orijinal değerini kaybetmesi değer kaybının niteliğini belirler. Araçlar ile yapılan kazalar da araç değer kaybı talebi şartları  için tramer kaydı  da önemlidir. Buna bağlı olarak oluşacak verilere geçer. Bu veriler kaza sonrası araçların  ikini el piyasasında değer kaybına uğramasına neden olur.  

Değer Kaybı Talebi Şartları Nelerden Oluşur?

Genellikle bir kazadan sonra araçlara ait değer kaybını tahsil etmek  için birtakım araç değer kaybı talebi şartları bulunur.  Bu şartlardan ilki  kazada kusurlu  olan tarafın değer kaybı başvurusu yapan olmamalıdır. Ayrıca kazayı yapan iki araç olmalıdır. Değer kaybı beyanında, iki aracın çarpışmasıyla gerçekleşen kazalar ve hasarlar baz alınır. Ayrıca kazayı, olaydan hemen sonra tutanak dilekçesi ile belgelemek gereklidir.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir